Home

Cabeco is actief op het gebied van financieel advies en projectontwikkeling. In de afgelopen 20 jaar werden bedrijfshallen, villa's en zelfs fabrieken in China en India ontwikkeld. Naast deze ontwikkelingen werden financiële adviezen verleend aan bedrijven en instellingen, waaronder herfinanciering, financiering in ontwikkelingslanden, sale en lease back constructies.

Ook adviezen op het gebied van aan en verkoop van bedrijven, waaronder management buy out, werden door Cabeco succesvol begeleid. In Cabeco zijn de ervaringen en kennis gebundeld, die zijn opgedaan in de periode 1982 tot en met 2006 vanwege de uitoefening van een woning/ bedrijfsmakelaardij: Langezaal Makelaars en Taxateurs; een assurantiebedrijf: Langezaal en Partners; De opzet van een Horecabank: Europeesche Horeca Financieringsmaatschappij.

Referenties
Tot onze relaties mochten wij onder andere de volgende bedrijven/ instellingen rekenen:

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Ministerie van Volksgezonheid Welzijn en Sport (VWS)
Pensioen en Uitkeringsraad (PUR)
Stichting Bijzonder Jeugdwerk (BJ)
Repco Rozenburg BV
D-sign Marking
Machine Fabriek Aarding

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
NIB Capital
Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO)
Ministerie van Buitenlandse Zaken Bulgarije
Economische Voorlichtings Dienst (EVD)
Etc.

Missie & Visie

Cabeco is een organisatie, die als doel heeft succesvol te werken. Inventarisatie van de problematiek is hierbij van groot belang: Waar zitten de problemen, waar zitten de oplossingen? Planmatig werken samen met de opdrachtgever is de werkwijze. Maak van de organisatie een geoliede machine met de mogelijkheden, die de gegeven situatie biedt, waarbij kwaliteit, liquiditeit en winstgevendheid (verbetering van) belangrijke doelen zijn.

 
 

Contact

Tel: +31(0) 70-335 20 48
Mob: +31(0) 6-53 15 25 72
Site: www.cabeco.nl
Email: bert@cabeco.nl
Adres: Theresiastraat 129
PC/Plaats: 2593 AG Den Haag